Phòng Khám Đa Khoa Khang An


Thông tin: Địa chỉ: 213 Đào Duy Từ, Phường 6,Quận 10,TPHCM, Việt Nam
Điện thoại: (08) 39575188 - Fax: (08) 39575188
Thời gian khám bệnh từ 07h00 đến 19h00 từ thứ 2 đến thứ 7.
CN và ngày lễ nghĩ


Liên Kết Web

LUYỆN TẬP SỐNG VUI KHỎE



SỨC KHỎE HẠNH PHÚC



HÌNH ẢNH SỐNG VUI KHỎE

PHP Warning: Zend Optimizer for PHP 5.2.x cannot be found (expected at 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ZendOptimizer-3.3.3\php-5.2.x\ZendOptimizer.dll') - try reinstalling the Zend Optimizer in Unknown on line 0